Behandeling Het behandelen van cliënten, kinderen en volwassenen ongeacht de leeftijd, al dan niet na doorverwijzing van een arts of therapeut. Dan gaat het vaak om klachten die zijn terug te voeren op het bewegingsapparaat; van hoofdpijn, rug- en nekklachten tot chronische moeheid.
Het uit de ziektewet krijgen en/of houden van werknemers. Overbelasting op het werk kan zich vertalen in klachten aan het bewegingsapparaat. Denk aan RSI en rugpijn.

ARBO Werkgevers kunnen MediWellness inschakelen om zodoende ziekteverzuim te voorkomen of terug te dringen, bijvoorbeeld het behandelen voor klachten ten gevolge van overbelasting, zoals RSI of rugpijn.

Welzijnsbevordering Je voelt je niet ziek, maar minder fit. Hoe kan dat verbeterd worden? Mediwellness kan een gezondheidscheck uitvoeren en stelt samen met de cliënt een behandelplan op. Behandelingen, oefeningen en leefregels dragen bij aan het herstel van fysiek en psychisch welzijn.